Hlavné charakteristiky fasádneho systému SCANROC

  • Přizpôsobenie nosných prvkov roštov na ľubovoľnú hrúbku vonkajšej izolácie stien
  • Možnost vykonávania montáže i pri menej priaznivom počasí a v zimnom období
  • Zvýšená pridaná hodnota budovy vďaka atraktívnemu vzhľadu
  • Zníženie rizika reklamácie fasády objektu
  • Životnosť fasády 100 rokov aj v miestach s náročnými vonkajšími vplyvmi podnebia
  • Extrémna protipožiarná odolnosť celého systému
  • Eliminácia vplyvov tepelnej rozťaživosti budovy (najmä u panelových domov)

Systém nosného roštu

Prvky systému nosného roštu SCANROC sú vyrobené z pozinkovanej oceli a sú dodávané bez povrchovej úpravy alebo s povrchovou úpravou práškovým lakovaním.
Konštrukcia systému nosného roštu je navrhnutá tak, aby umožňovala jednoduchú a rýchlou inštaláciu.
Všetky spoje obloženia sú skryté, aby nenarušovali estetiku fasády.

Ľahká montáž

Montáž fasádneho systému SCANROC je manuálne jednoduchá, neobsahuje mokré procesy a je možné ju vykonávať kedykoľvek v priebehu roka a to aj za menej priaznivého počasia a aj v zime.
Fasádny systém SCANROC nevyžaduje predmontážnu prípravu stien. Steny nie je potrebné zarovnávať, sušiť ani čistiť.
Fasádny obklad SCANROC sa ľahko reže, čo umožňuje upravťt jednoducho obkladové diely na potrebú veľkosť.
V prípadě poškodenia jednotlivých dielov obkladu SCANROC na fasáde budovy zvládne odborník vykonať  ich nahradenie novými behom niekoľkých minút.
Systém je určený a certifikovaný pre použitie na budovy do výšky až 100 m.

Prevetrávaná fasáda
MAXIMALIZÁCIA ÚČINKU IZOLÁCIE

Rozdiel teplôt medzi teplejším vzduchom vo vnútri kanála a chladnejším navonok kanála vytvára pohyb vzduchu smerom nahor. Tento prietok znižuje vplyv teploty na stenu budovy a zároveň odvádza vlhkosť z izolácie a stien. Odvod vlhkosti z izolácie umožňuje maximálne využiť ich tepelno-izolačné vlastnosti a udržovať optimálnu teplotu v objekte.

 

Fasádam SCANROC neprekáža bežná vlhkosť, ktorá prichádza difúzne otvorenými konštrukciami. Táto vlhkosť nezostáva vo vnútri konštrukcie a pod vplyvom rozdielov teplôt a tlaku vodnej pary sa dostane do vetranej vzduchovej medzery, odkiaľ je odvetraná prúdením vzduchu.
Systém SCANROC eliminuje negativné vplyvy tepelných mostov na obvodových konštrukciách.
Prevetrávaný fasádny zatepľovací systém SCANROC s tepelnou izoláciou o šírke 100mm znižuje vplyv vonkajšieho hluku približne o 25%.